Условия за ползване

Последна актуализация на 21 февруари 2022 г

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („вие“) и Pornhubsave („компания“, „ние“, „нас“ или „наш“), относно вашия достъп към и използването на https://xxxsave.net/ уебсайт, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързано, свързано или по друг начин свързано с тях (наричани заедно „Сайтът“). Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото по наше усмотрение да правим промени или модификации на тези Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е периодично да преглеждате тези Условия за ползване, за да бъдете информирани за актуализациите. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички преработени Условия за ползване, като продължите да използвате сайта след датата, на която тези преработени Условия за ползване са публикувани.

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Сайтът не е пригоден да спазва специфичните за индустрията разпоредби (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA), Федерален закон за управление на сигурността на информацията (FISMA) и т.н.), така че ако вашите взаимодействия са подчинени на такива закони, не можете използвате този сайт. Нямате право да използвате сайта по начин, който би нарушил Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA).

Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват или да се регистрират в сайта.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържание“) и търговските марки, услугата марките и съдържащите се в тях лога („Марките“) са собственост или се контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права върху интелектуалната собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен както е изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, публикувани повторно, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че имате право да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от съдържанието, до което правилно сте получили достъп, единствено за ваша лична, нетърговска цел използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в сайта, съдържанието и марките.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки сайта, вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Условия за ползване; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате сайта за каквато и да е незаконна или неразрешена цел; и (7) използването на сайта от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме правото да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на сайта (или която и да е част от него).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Може да се наложи да се регистрирате в сайта. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, неприлично или по друг начин неприемливо.

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да е търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:

 • Измамват, мамят или подвеждат нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 • Заобикаляне, деактивиране или друга намеса в свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържащото се в него Съдържание.
 • Пренебрегват, опетняват или по друг начин увреждат, според нас, нас и/или сайта.
 • Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 • Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • Използвайте сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.
 • Използвайте сайта, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги.
 • Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на която и да е страна да използва и да се наслаждава на сайта без прекъсване или модифицира, влошава, нарушава, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на сайта.
 • Участвайте в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на всякакви инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
 • Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Качвайте или предавайте (или опитвайте да качвате или предавате) всякакъв материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки , или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивни механизми за събиране“ или „pcms“).
 • Да се ​​намесвате, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
 • Тормозят, дразнят, сплашват или заплашват някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
 • Опитайте се да заобиколите всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.
 • Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или правете обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от Сайта.
 • Освен ако това не е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всяка автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 • Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта.
 • Правете каквото и да е неоторизирано използване на сайта, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелан имейл или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшив претекст.
 • Използвайте Сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.

ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Сайтът не предлага на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Може да ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или на сайта, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки , графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (общо „Приноси“). Приносът може да се вижда от други потребители на сайта и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всеки принос, който предавате, може да се третира в съответствие с Политиката за поверителност на сайта. Когато създавате или предоставяте каквито и да било приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или представянето, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите Приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или морални права на всяка трета страна.
 • Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, издания и разрешения да използвате и да упълномощавате нас, Сайта и други потребители на Сайта да използваме вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
 • Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко идентифицируемо физическо лице във вашите Приноси да използвате името или образа на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да позволите включването и използването на вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
 • Вашите приноси не са фалшиви, неточни или подвеждащи.
 • Вашите приноси не са непоискани или неоторизирани реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане.
 • Вашите приноси не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприемливи (както е определено от нас).
 • Вашите приноси не осмиват, подиграват, пренебрегват, сплашват или злоупотребяват с никого.
 • Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора.
 • Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило.
 • Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
 • Вашите приноси не съдържат никакви материали, които изискват лична информация от лица под 18-годишна възраст или експлоатират хора под 18-годишна възраст по сексуален или насилствен начин.
 • Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни.
 • Вашите приноси не включват никакви обидни коментари, които са свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг.
 • Вашите приноси не нарушават по друг начин или не водят до материали, които нарушават, никоя разпоредба на тези Условия за ползване или който и да е приложим закон или наредба.

Всяко използване на сайта в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе до, наред с други неща, прекратяване или спиране на вашите права за използване на сайта.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Вие и Сайтът се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и вашите избори (включително настройки).

С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно сайта, вие се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такава обратна връзка за всякакви цели без компенсация за вас.

Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите приноси, предоставени от вас в която и да е област на сайта. Вие носите цялата отговорност за вашия принос към сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас по отношение на вашия принос.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно сайта („Изпращания“), предоставена от вас на нас, не са поверителни и ще станат наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права върху интелектуална собственост, и имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изпратени материали за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. С настоящото вие се отказвате от всички морални права върху всички такива подавания и с настоящото гарантирате, че всички такива подавания са оригинални при вас или че имате правото да изпращате такива подавания. Вие се съгласявате, че няма да има обжалване срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с което и да е право на собственост във вашите Изпращания.

УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез сайта) връзки към други уебсайтове („Уеб сайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез сайта, или публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от сайта, включително съдържанието, точността, обидата, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или в съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или каквото и да е съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Условия за ползване вече не са приложими. Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от сайта, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат през други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни, и ще ни предпазите от всякаква вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това трябва да ни предпазите от каквито и да било загуби, понесени от вас, или щети, причинени на вас, свързани със или произтичащи по някакъв начин от съдържание на трети страни или контакт с уебсайтове на трети страни.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Ние позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами в страничната лента или рекламни банери. Ако сте рекламодател, вие поемате пълната отговорност за всички реклами, които поставяте на сайта, и всички услуги, предоставяни на сайта, или продукти, продавани чрез тези реклами. Освен това, като рекламодател, вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права и правомощия да поставяте реклами на сайта, включително, но не само, права върху интелектуална собственост, права за публичност и договорни права. Ние просто предоставяме място за поставяне на такива реклами и нямаме никакви други отношения с рекламодателите.

УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на тези Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://xxxsave.net/privacy-policy/ . Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в Обединеното кралство. Ако осъществите достъп до сайта от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Обединеното кралство, тогава чрез продължаващото ви използване на сайта вие прехвърляте вашите данни до Обединеното кралство и вие се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в Обединеното кралство.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ЕДИНСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на която и да е трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна партия. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да променяме или преустановяваме целия или част от сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайта.

Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променим, преразгледаме, актуализираме, спрем, прекратим или по друг начин да модифицираме Сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате сайта по време на престой или прекъсване на сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с него.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и вашето използване на сайта се управляват и тълкуват в съответствие със законите на щата Делауеър, приложими към споразумения, сключени и изцяло изпълнявани в рамките на щата Делауеър, без да се вземат предвид принципите на стълкновение на законите.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всяко правно действие от каквото и да е естество, заведено от вас или от нас (колективно „Страните“ и индивидуално „Страната“) ще бъде започнато или преследвано в щатските и федералните съдилища, разположени в САЩ, Делауеър, и с настоящото Страните се съгласяват да и се отказват от всички защити на липса на лична юрисдикция и forum non conveniens по отношение на мястото и юрисдикцията в такива щатски и федерални съдилища. Прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и Единния закон за транзакции с компютърна информация (UCITA) са изключени от тези Условия за ползване.

КОРЕКЦИИ

На сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време, без предварително известие.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕ- НАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА, ​​И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИ, ( 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​(3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НЯКОИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗАНО В БАНЕРИ ИЛИ ДРУГИ РЕКЛАМИ , И НЯМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ НИЩО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВА И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС КЪМ НАС ПРЕЗ ТРИ (3) МЕСЕЦА ПЕРИОД ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на сайта, както и данни, свързани с използването на сайта от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ В КАЛИФОРНИЯ

Ако някое оплакване при нас не е разрешено задоволително, можете да се свържете писмено със звеното за подпомагане на жалбите на Отдела за потребителски услуги на Калифорнийския департамент по въпросите на потребителите на адрес 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.

РАЗНИ

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Условия за използване или използването на сайта. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване във връзка със сайта или да получите допълнителна информация относно използването на сайта, моля, свържете се с нас на https://xxxsave.net/contacts/